2013 estos la jaro, kiam la IJK restos en Azio. Laŭ TEJO estis tri proponoj, meksikanoj, germanoj kaj isrealanoj kandidatiĝis por la organizado. Kiam mi demandis en fb ĉu iu scias en kiu lando estos la renkontiĝo, Sergeo, vic-prezidanto de TEJO tuj respondis, ke la decido estos oficiale komence de la sekva semajno. Mi vidis la artikolon merkrede. Du decidoj: IJK ĉi jare okazos en Vjetnamio kaj Israelo la sekvan jaron.

Mi daŭre pensas, ke la IJK ĉi jare ne devus okazi. Mi ne scias ĉu la vjetnamanoj volonte ofertis organizi la renkontiĝon denove aŭ ĉu ili kiel bone konate en aziaj landoj ne kuraĝis diri ne. Mi legis, ke ili havis bonan proponon por TEJO. Min interesus kiel tio influus la Esperanto movadon, se estus du jaroj inter la IJK-oj, ĉar pro iuj problemoj simple ĝi ne okazus. Ni estu seriozaj. Se mi estus en la Komitato de TEJO, sciante, ke mi havas la rajton nuligi la decidon de la estraro, mi sendube farus kaj petus aliajn komitatanojn voĉdoni kontraŭ la IJK ĉi jare. Organizi ĝin estas grandega tasko, kaj mi ne suprizus, se la vjetnamanoj ne nepre ĝojas pri la nova eblo nur 5 jarojn post ke ĝi okazis tie. TEJO bezonas ŝanĝi sian sintenon pri IJK-oj. La fiasko de tiu ĉi jaro montras, ke aŭ ili malbone elektis, ne estis sufiĉe da landoj kiuj proponis kaj do elektis la plej bonan el la malbonaj aŭ simple tute ne envolviĝas pri la organizado tiom, kiom ili devus, do tute ne sciis sufiĉe pri la problemoj por povi helpi antaŭ la japanaj junuloj nuligis la renkontiĝon.

Mi ne ŝatas la „ho, ni rapide trovu solvon, ĉar estas krizo!” sintenon. Kial ne scii pri la problemoj kaj pli da tempo dediĉi al la ĉefa renkontiĝo de la TEJO? Mi havas duan penson: la IJK estos en Israelo. La estraro elektis nur de 3 LKK-proponoj? Laŭ mi tio estas tre malmulte. Laŭ la hejmpaĝo de TEJO estas 44 landaj sekcioj. Do kompreneble ne ĉiuj volas samtempe organizi la renkontiĝon, kelkaj oragnizis antaŭ ne longa tempo, sed mi supozus, ke almenaŭ 6-7 proponoj alvenus ĉiu jare. Kial ne alvenas pli da proponoj? Ĉu alvenas, sed ili vere tiom aĉas? Kial ne estas duona limdato por tiuj asocioj, kiuj estas komencantoj pri organizado aŭ malcertaj por povi ricevi rimedon, kritikon aŭ helpon por plibonigi ĝis la oficiala limdato de kandidatiĝo?

Oni povus klaĉi, ke IJK okazos en Israelo, ĉar unu el la TEJO-estraranoj havas la intencon, intereson okazigi ĝin tie, kaj la elekto ne okazis laŭ merito, nur simpla: mi deziras, ke ĝi estu tie, ĉu bone? Jes. Estas malĝentile supozi tion, sed ja povus esti, ke tiel okazis. Kial? Pro la sekreteco de la elektoj. Mi ekde unu kaj duon jaro ne partoprenis E-renkontiĝon (mi ne havas monon, nek tempon, sed ĉefe monon), do scias iomete malpli pri la movado. Sed mi havas interreton, do se mi volas informiĝi, mi povas. Kompeneble ankaŭ povas paroli kun homoj, kiel/kiaj estis la renkontiĝoj ktp.

Kial ne eblas publikigi la proponojn kaj demandi la membrojn, ontajn partoprenantojn kiu plaĉas al ili pleje? Lobio? Povas esti. Ebla aliĝado al la teamoj de novaj entuziasmaj membroj kiuj aŭdas pri tio? Mi supozus, ke jes. Plia envolvado de homoj en la movadon? Certe. Ĉu homojn interesus tio? Mi pensas, ke jes. Ĉu iom da vera konkurso plibonigus la ofertojn? Mi pensas, ke jes. Se vi vidas, kion la aliaj skribas, kaj vi deziras gajni vi povus ŝanĝi ĝis la limdato. Mi pensas, ke ne estas sekretoj pri bona organizado. (Pri tre bona estas.) Unue: estas multege da laboro. Estas aferoj, kiujn vi ne rajtas fuŝi por ne fiaski la semajnon: bona loĝado, bona loko por koncertoj kaj vesperaj programoj, ne estu malproksime la ejoj unu de la alia, prefere en la sama loko kun naturo proksime, ne estu for de la urbocentro ktp.

Do jes, estas multaj aferoj, kiuj devas funkcii, eble bezonus propra listo? Mi scias, ekzistas kelkaj, sed tamen bezonatus iu, al kiu oni povas turni sin, se demandoj venas kaj respondoj bezonatas, jes, ĉe TEJO. Se ekzistas tia persono, ĉu homoj scias pri tio? Mi memoras, kiam ni organizis IJS-n, ni ĉiu jare faris liston por scii, kion ni nepre bezonas por bona renkontiĝo. Ju pli ni pensis, des pli longa ĝi iĝis.

Sed reen al la demando: kial estas TEJO sekretema? En fb alvenis la respondo unue de Sergeo, sed poste ankoraŭ mi ricevis aliajn: mi scias, sed ne rajtas al vi diri. Mi scias kaj eĉ diras al vi.. eĉ estis opinioj tuj pri malkonsento pri la decido (vizo por ĉiuj, fakte estas milito en la lando..). Por mi la klarigo kial Isrealo gajnis ne sufiĉas. Mi ne kontraŭas la decidon, mi teorie parolas. Du kialoj ke tiu teamo gajnis: la plej bona propono kaj ne estis IJK en tiu parto de la mondo de longa tempo.  Kompreneble oni volas elekti la plej bonan proponon. (Se mi pensas pri la ukraina IJK, kiun mi ne partoprenis, sed pri la organizado pozitivan mencion eĉ ne unu aŭdis.. – ĉu ĝi estis la plej bona propono? Hm…) Do kial ĝi estis la plej bona propono? La teamo enhavas spertulojn kaj estis la plej kompleta propono. Se ne estas spertulo en la teamo TEJO devus „doni” la spertulojn por helpi, se tio estus la unusola problemo kun la aliaj proponoj, due, se eblus pli fruan limdaton havi por montri ne finan version, sed tamen ideojn, do unu elektus la plej origanalan el ĉiuj bonaj proponoj. Tio estas unu afero.

Mi komprenas la devon kaj la celon, ke IJK devas laŭeble okazi en pluraj kontinentoj, ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ alie, sed tamen Eŭropanoj vojaĝas plej multe, kaj aktivas plej multe. Ni konfesu: temas pri turismado. Ofte oni pensas tiel: ah, tiu lando! Tien mi ankoraŭ ne vojaĝis, do mi povos turismi multe. Mi ne diras, ke tio ne gravas, sed la rekontiĝoj mem komencas iomete perdi la esencon. Same TEJO devas postkuri organizantojn por ke ie estu IJK, ne gravas kie finfine, nur ke ĝi ne neestu… Laŭ la nuna stato mi ŝanĝus al la estraro kaj komitato pri decido de IJK-oj. Nur pro tio, ĉar aspektas tiel, ke la estaro fuŝis plurfoje en la pasintaj jaroj. Oni akceptas, ke okazis tiel. Kompreneble, estis malsamaj homoj en la estraro. Tamen, oni devus transdoni spertojn, ĉu ne? Do, tio ne estas klarigo. La komitato malbone elektas? Eble la komitatanoj ne estas sufiĉe envolvitaj en TEJO entute, ĉar ili bezonatas nur se oni devas elekti estraron? Kaj eĉ pli da demandoj denove..