Mia blogo ĉefe celas E-istojn, kiuj jam almenaŭ ekde iom da tempo estas en la movado, ĉar tio estas bezonata por pli bone kompreni pri kiuj temoj kaj kial mi skribas. Ni diru por tiu ĉi temo vi ne bezonas esti E-isto de tiom longa tempo. Sufiĉas, se vi jam partoprenis unu renkontiĝon. Tiu renkontiĝo tamen estu unusemajna por certi, ke vi komprenas kion mi deziras pridiskuti.

Estas bonega renkontiĝo, internacia eĉ. Se vi povos, vi nepre volos reviziti sekvan jaron. Kial? Kio plaĉis al vi la unuan fojon? Kion vi deziras por la sekva fojo, farti same bone, aŭ eĉ pli bone, ĉu ne? Se vi scias, ke ĝi estos pli malbona ol pasintjare mi supozas, ke vi pripensos plurfoje antaŭ plenigi la aliĝilon.

Ni diru, vi estas pli sperta E-isto. Vi jam partoprenis la saman renkontiĝon du jarojn sinsekve. Se estis sambona aŭ pli bona ol la unua fojo, mi supozas, ke vi ĝojas kaj kontentas pri tio, kiel mi dum IS (Internacia Seminario organizite de GEJ) en 2000 kaj 2001, mi ŝategis ilin, same la trian. Poste IS-oj ne estis tiomege bonaj, sed tamen tre altkvalitaj renkontiĝoj ĝis mi partoprenis la lastan (3 jarojn mi estis en AS-oj intertempe). Ĝi estis nur ombro de la antaŭaj. (Kompreneble rilate al aliaj renkontiĝoj ĝi ne estis aĉa, simple kompare al la antaŭaj la nivelo estis iomete malalta por mi kaj ĉefe la nombro de partoprenintoj estis tre maltro.) Kun la nova promeso „JES”(Junulara Esperanto Semajno) mi vojaĝis tien, kaj do ne tre plaĉis. Mi partoprenis AS-ojn (Ago Semajno organizite de poloj), bonan, malbonan, aĉan same, sed AS simple ne estas mia stilo. Mi alkutimiĝis al la IS-oj. Kion tio signifas? Al la homoj, kiuj partoprenas IS-on, mem la lando – Germanio, la kvalito de la manĝaĵo (terure enua, sed bonkvalita), la novjara bufedo krom en Cuxhaven estis ĉiam bonega ktp. Do mi simple ne povis konvinki min partopreni JES en la pasintaj du jaroj. Mi volonte veturis hejmen kaj pasis la tempon en Budapeŝto. Tio ne estas tiom evidenta kiom vi pensas. Mi partoprenis dek jarojn sinsekve en novjaraj E-renkontiĝoj (5 IS-oj, 3 AS-oj, 1 IS, fine la 1-an JES). Subite halti estas malfacile kaj mi havis manko-senton.

IS estas multekosta renkontiĝo por orient-Eŭropanoj. Kiam ajn mi partoprenis mi estis memzorganto. Ne, mi ne ŝatas memzorgi kompare al kelkaj homoj, sed se tio estas la unusola ebleco iri ien do jes, mi elektos tion, prefere tio ol ne partoprenado. (Ekzemple la IJK en Svedio estis tre multekosta por mi, ĉefe ĉar estis malproksime kaj vojaĝado daŭris longege, sed mi vere ne maltrafintus ĝin, ĉar estis bonega renkontiĝo. Mi ne ŝatis dormi en tendo, sed mi volis esti tie.)

AS estis konkura renkontiĝo de IS. Mi scias, ke pro la idealismo en Esperantujo, oni ne nepre volas tiun fakton akcepti. Ne nur pri IS kaj AS, sed ĝenerale, ke estas konkuro inter renkontiĝoj. Ke estas granda politika batalo kiu renkontiĝo okazas kiam, ĉu oni ŝtelas partoprenontojn de unu al la alia pro proksimeco de IJK kaj mi povus listigi ankoraŭ multajn kialojn.

Mi partoprenis en la organizado de IJS (Internacia Junulara Semajno en Hungario, organizite de HEJ) dum pluraj jaroj. Ni diru tio estis preskaŭ jardeko. Por ni estis evidente, ke ni devas atenti kiam estas IJK kaj kalkuli je pli aŭ malpli da partoprenantoj pro tio. Laŭ la neskribitaj reguloj oni ne rajtas havi renkontiĝoj ĝuste la saman semajnon, ankaŭ estas konsiderate kiel malĝentila afero eĉ unu aŭ kelktaga samtempeco kun IJK al ĉiuj aliaj renkontiĝoj. Do bone, tamen temas pri TEJO. Sed kio pri la landaj asocioj? Ĉefe en Eŭropo… Estas klare, ke la plej multe da renkontiĝoj estas en Eŭropo, la plej multe da Eŭropanoj havas monon por vojaĝi al pluraj lokoj dum la jaro. Do kompreneble estas granda batalo kiu, kiam, kion organizas. Por la hungaroj estis FESTO la malamiko tiurilate. Se IJK estis en Zakopane, do Vác estis la loko por IJS, tuj post IJK, per karavano, en la nordo de Hungario por allogi partoprenantojn kaj oni devis decidi pri tio tre rapide por povi diri: ni estis la unuaj pri la dato, bonvolu respekti tion. (Komprenu: ni estas pli bonaj organizantoj, komencas fari aferojn pli frue ktp.) Kio estas tio, se ne konkuro? Ĉar kompreneble ĉiuj volas, ke estu multaj renkontiĝoj kun multaj partoprenantoj (komprenu: multaj partoprenantoj = bona renkontiĝo, ĉar multaj homoj interesiĝas pri ĝi, do sekvan jaron allogos, eĉ pli da homoj…), sed laŭ mia sperto dum la jaroj estas malpli kaj malpli de partoprenantoj en ĉiu renkontiĝoj, do oni devas iel allogi tiujn, kiuj restas en la movado kaj partoprenas ilin.

Kiel tio rilatas al IS, AS kaj fine al JES? Se vi ne konas la historion de tiuj renkontiĝoj nun sufiĉu, ke IS havis grandegan historion inter E-aranĝoj kun plurcent homoj ĉiu jare, AS estis relative malbone konata renkontiĝo kun multe malpli da partoprenantoj kompare al IS kaj ankaŭ naciecoj ne tiom abundis, ĉefe poloj, rusoj, ukrainanoj kaj nur kelkaj okcident-Eŭropanoj parotprenis ĝin. En 2009 okazis la unuan fojon JES anstataŭ tiuj du renkontiĝoj, kiel interkonsento inter la poloj kaj germanoj, ke ekde nun ne ekzistos tiuj du renkontiĝoj, sed oni kunigos ilin por ekhavi „vintran IJK-on”.

Ekde la 90-aj jaroj estis kelkaj renkontiĝoj, kiuj havis tre bonan reputacion kaj pro la multe da rakontoj de partoprenantoj, novaj E-istoj nepre volis unue ilin partropreni. Ĉar vi, kiu estas sperta E-isto, se iu komencanto/novulo demandas vin: do al kiu renkontiĝo indas vojaĝi? Kie estas bona la etoso? Vi diros tiun renkontiĝon, kiun vi persone pleje ŝatis, ĉar kompreneble plej entuziasme vi parolos pri tio. Do ek al la faktoj: novjaro en Germanio, pasko en Italio (en IJF, Internacia Junulara Festivalo), somero ĉe IJK kaj IJS. Tio estis la recepto. Do ekzistis pliaj unusemajnaj renkontiĝoj kaj semajnfinaj ankaŭ, sed tiu listo estis la plano por aktivaj E-istoj. Sed la partoprenantoj ŝanĝas… ĉefe la organizantoj.

Tio tre gravas, ĉar estas klare al tiuj homoj, kiuj iam ajn almenaŭ iomete partoprenis en ekzakte tiuj renkontiĝoj, ke jaro post jaro la spertaj organizantoj malaperis, kaj la novuloj ne tiom sciis kion la antaŭuloj faris bonege. Ĝuste pro la reputacio homoj venis, sed iom post iom forestis ĉar ili ne ricevis la saman bonan etoson kiun ili spertis antaŭe. Estis videble ke unue en Italio IJF iĝis tute malgranda, kiun partoprenis eĉ ne 50 homoj en 2004. Rakontu tion al homoj kiuj aktivis en la 90-aj jaroj, kaj se ili ne konas la historion, simple ne kredos vin! FESTO intertempe pli fortiĝis kiel renkontiĝo, kaj IJS (mi skribis tion en alia enskribo) eĉ ne okazis en 2009 pro manko de homoj. Neimagebla afero nur kelkajn jarojn antaŭe!

Mi simple volas montri, ke renkontiĝoj ŝanĝas, kaj homoj, kiuj unufoje spertis bonan etoson volas tion ankaŭ la sekvan fojon, por tio la organizantoj bezonas multe da laboro, sperto, entuziasmo kaj ankaŭ E-politiko por allogi partoprenantojn denove kaj ankaŭ novajn samtempe. Tial estas por mi tre interesa rakonto, ke kio okazis al IS kaj AS? Kial ekestis JES? Ĉu tio estas la solvo, ĉu estas sukceso, kion pensus Zamenhof pri tio? Mi partoprenis la unuan JES, kaj ne ŝatis, mi ne volis vojaĝi al la sekvaj, ĉar la promesoj per kiuj oni varbis homojn ne okazis, kaj mi seniluziiĝis. Se estintus IS poste mi senhezite reirintus al ĝi. Tio estas mia historio. Mi intervjuis kaj intervjuas multajn homojn dum la semajno, kiuj partoprenis tiujn renkontiĝojn kaj donas al mi klaran bildon pri la ŝanĝo kaj opiniojn pri tiu tre interesa fenomeno. Sed pri tio la sekvan fojon.