Etikedoj

, , , , ,

Mi skribis mallonge pri tio, ke mi ne havas tempon. Nenian. Mi tre volonte subtenus la ideon, ke vi havas tempon por tio, kion vi volas, sed tio ne estas vero ĉe mia universitato. Mi devis tiom multe skribi (ĝenerale), ke kiam mi nur pripensis skribi en mian blogon mi tute laciĝis, kaj ĝojis, se mi ne devis rigardi la ekranon de mia komputilo.

Tial mi klarigas tiom longe pri la manko de tempo, ĉar tiu blogo reagas al la okazaĵoj en Esperantujo. Komence mi demandis kelkajn homojn pri kio skribi (mi mem havas tre multe da ideoj, sed tamen opinio de aktivuloj interesas min), kaj mi vidis, ke la temoj simple trovas min. IJK. Fonduso. Kiuj kaj kial ricevis la subtenon? Ĉu estas en ordo, ke du samlandanoj ricevis ĝin? Sama lando, kiel la prezidanto de TEJO.. eble mi skribos pri tio poste. Komitatanoj. Elektado de komitatanoj. A. B. C. Kial ne ekzistas komitatanoj D? Kion faras la komitato? Fakte, ĉu mi estis komitatano A aŭ B? Certe ne C, mi malbone, sed memoras ke iam ni voĉdonis pri C, kaj vi voĉdonas pri C, se vi estas almenaŭ A aŭ B.

Mi preskaŭ certis, ke mi estis komitatano B. Poste mi rigardis le TEJO paĝaron, kaj evidentiĝis, ke mi estis A. Sed do kial mi pensis, ke mi estis B? Mi neniam skribis leteron al TEJO, kial mi volas esti en la komitato.. Ne, mi ne volis esti. Kial do, tamen estis mi? Tio sonos malbone, kaj rilate al HEJ, vi eble eĉ havos antaŭjuĝojn…, aŭ vi ne devas konfesi, se vi sekrete konsentas kun mi. Kial? Do. En la estrarkunsidoj de HEJ la demando ĉiam estis: do, kiu el vi certe iros al IJK kaj pretas dediĉi duonan tagon por la komitatkunsido de TEJO? Mi dirus, ke antaŭ kelkaj jaroj multe da hungaroj vojaĝis al IJK-oj, ne nur unu aŭ du. Tiu nombro malaltiĝis jam dum mia estrarana periodo. Evidente, kiam mi diris, ke mi vojaĝos al IJK, ekzemple al Svedio (Lesjöfors) en 2003, aŭ al Bosnio (Sarajevo) en 2006, mi diris, do bone, mi estos Komitatano por HEJ. Mi ankaŭ certas, ke se neniu vojaĝis al IJK, tiam estis iu letero, kiun tiu homo plusendis, kiu prizorgis la ĝeneralan HEJ-retadreson, demandinte: ĉu vi daŭre pretas esti la komitatano, aŭ iu alia akceptas respondi al 1-2 leteroj jare al TEJO? Do aŭ la persono diris, do bone, ne gravas, ĉu estas mia nomo, aŭ ies alies.. Ni sendu ies nomon.

Okazis dum IJK 2008 (Hungario), ke HEJ eĉ forgesis deklari kiu estas la komitatano, kaj kiam mi deziris partopreni la kunsidon, oni rifuzis enlasi min. Interese, mi sentis, ke mi volis aktivi, kaj tiam mi ne povis eniri la kunsidejon. Certe ekzistas landaj asocioj, kies membroj pli seriozas pri membriĝo en TEJO. Mi scias, ke dum longa tempo Hungario estis inter la plej grandaj landaj asocioj laŭ la datenbazo kaj membroj. Mi ankaŭ memoras, ke kiam ni provis pridiskuti kial ni estas en TEJO, aŭ kion TEJO faras por ni.. aŭ kion ni faras por TEJO? La respondo estis preskaŭ ĉiam: nenion, aŭ ni ne scias.. hmm.. tiel estas, kiel estas. Landaj asocioj membriĝas, pagas kotizon post membroj kaj tio estas ĉio. Mi demandis: kial? Krom kiam la kasisto de TEJO estis amiko de unu el niaj estraranoj ni neniam ricevis subtenon pri subvencipet-skribado (nek tio funkciis, ni neniam gajnis monon por IJS pere de TEJO), kaj fakte ni ne sciis, kion faras TEJO. Kompreneble tuj venas la demando: kies kulpo estas tio? Ĉu oni hontu pro tio? Ĉu oni devas membriĝi ie ajn, se vi estas Esperantisto? Ĉar kelkfoje vi simple sentas, ke vi devas membri ie.

Ni denove povas reveni al mia daŭra vidpunkto. Jes, la fakto, ke mi estas denaskulo. Ni povas diri, ke mi organike Esperantumis almenaŭ komence de mia vivo. Kiam mi estis 14, kvazaŭ memkompreneble ekestis unu el la estraranoj de HEJ. Antaŭ pli ol 10 jaroj. Se oni ne lernas la lingvon pro iu ajn kialo krom la fakto, ke viaj gepatroj parolas al vi ĝin.. do, vi ne pensas, ke vi devas trovi asocion aŭ klubon por membriĝi por povi aktivi. Jes, se vi volas trovi aliajn homojn por povi ekzerci la lingvon, vi bezonas ion por povi komuniki (krom se vi havas familion por tio, ĉu vi bezonas pli?). Jes, Esperanto havas tiun senton (celon), ke ni apartenas unu al la alia. Eble ĝuste pro mia denaskeco mi pensas, ke ĝenerale  ne bezonatas multo por aktivi.

Nur por pli klarigi la situacion pri la komitatanoj: mi pensis, do, mi tamen devus ekscii kial mi estas ĉi tie (meze de komitatkunsido), kiel mi povus kontribui, kion TEJO faras por la landaj sekcioj… Mi ofte ricevis la demandon de novuloj: vi aspektas tre aktiva, ĉu vi povus klarigi al mi pri TEJO? Mi membris en TEJO nur la jarojn, kiam mi partoprenis IJK-ojn aŭ kiam HEJ pagis por mi pro iu ajn kialo. Mi ne tre povis repsondi la demandon. Do, jes, vi scias, estas monda asocio, ĉiuj kune..

Sed reen al komitatkunsido en IJK, kiam mi partoprenis. La novelektita estraro decidis fari malgrandajn laborgrupojn por la komitatanoj kaj ni pridiskutis temojn. Mi nepre volis esti en grupo, kie mi pli lernas pri TEJO, mi volis respondojn. Vi povas imagi: estis fiasko, la tiama prezidanto mem ne povis min konvinki pri la bezono por havi TEJO-n. Aŭ malbona prezidanto aŭ ne bone reprezentis TEJO-n. Mi daŭre ne komprenis: kion mi faras en la movado? Ĉu mi havas rolon en la movado? Mi volis kompreni. Iom post iom vi (kiel denaskulo, kiel HEJ-estrarano, kiel komitatano A, kiel iu, kiu parolas Esperanton) pensas pri via rolo. Ĉefe se vi estas en la „mezo”, denaskuloj devas esti almenaŭ 10% pli aktivaj ol tiuj, kiuj lernis la lingvon de si mem.

Tamen reen al la komitatanoj: kiel ajn, sed estas elektitaj aŭ delegitaj unu, du aŭ eble tri po landa asocio. Laŭ la hejmpaĝo de TEJO Pawel, kiu ricevis plej multon de la voĉdonoj havis 21 voĉojn. Mia reago estas tuj: nur?! Tamen, kiom da membroj estas de TEJO, kiuj rajtis voĉdoni? Almenaŭ 34 Komitatanoj A estas. Mi pensas, ke membroj ne tre intersiĝis pri la baloto, aŭ se tamen, ili ne strebis voĉdoni. Eble la papera sistemo devas esti ŝanĝita al reta sistemo por pli instigi opiniojn. Malgraŭ tio, ke ne okazis baloto en la pasintaj dek jaroj pro la manko de kandidatoj, almenaŭ tio estas paŝo antaŭen. Sep kandidatoj, loko por kvar. La demando restas: kion faros por la movado la novelektitaj komitatanoj? Espereble mi sukcesos intervjui kelkajn.