Etikedoj

, , , , , , , , , , , ,

Tio dependas de la teamo, ĉu ne? Tamen, mi legis kelkajn tre interesajn artikolojn pri tio, ke fakte iom da klaĉo pozitive influas la laboron de grupo. Kial tiu demando interesas min? Do, mi ŝatas klaĉi. Ne pri maldecaĵoj, aŭ melĝentilaĵoj, nur pri simple kio okazas. Jes, tio estas preskaŭ babilado, sed tamen, estas malfacile eviti demandojn, kiuj komenciĝas per: ĉu vi aŭdis, ke…? Kiel mi jam skribis pri tio antaŭe, mi estas nun la gvidanto de la teamo de IJS. Niaj babiladoj dum la JES pri IJS estis por vidi, ĉu ni povos kune labori, ĉu ni povos konstrui teamon de la parte entuziasmaj, parte novaj, parte seniluziiĝintaj homoj, kiuj unue decidis nur trakti la demandon de la IJS. Malĝoje nuntempe IJS havas iomete malbonan reputacion, aŭ eĉ se ne tiom bonan, simple novuloj en la movado ne konas kio estas IJS. Eĉ estis hungaro, kiu dum SES pasintjare ne sciis, ke ekzistas IJS. Honto. La Internacia Junulara Semajno estas la oficiala somera renkontiĝo de la Hungara E-Junularo.

Ni havis nian unuan personan kunsidon pri la IJS antaŭ 2 semajnoj, kiam mi veturis hejmen al Budapeŝto. Fakte originale tute ne pro la IJS, mi jam decidis multe pli frue (en novembro), sed tiel estis tre bona solvo por povi labori ĝis tiam. Ĉefe, ke por mi januaro estas iomete malpli streĉa monato, kaj mi povis multe pli da tempo dediĉi al la organizado. La aliaj teamanoj, kiuj ankaŭ studas havas ekzamenojn en januaro, do estis bona kombino tiel. Mi pensas, ke unue mi devas montri kian strukturon mi imagis por la aranĝo kaj poste demandi, ĉu oni konsentas, aŭ dezirus iel aliel fari. Ĝis nun tre bone funkcias la afero. Ni decidis pri kiujn lokojn (ontajn IJS-ejojn) viziti, kiam, pri la sekva kunsido, disdonis taskojn. La babilado estis tre fruktodona. Tamen, mia tasko estas malfacila. Jes, estas granda tasko, multe da respondeco, decidoj ktp. Sed mi sciis tion, mi ne devas pensi pri tio. Kompreneble renkontiĝo klare montras kiajn organizantojn ĝi havas, kiujn prioritatojn ĝi elektas, kaj fine kiajn programerojn oni elektas por la partoprenantoj.

Nia teamo estas belege bunta. Finfine homoj ĉirkaŭ 17-18, ne nur unu, sed vere pluraj, ankaŭ inter la helpantoj. Universitata aĝo, do komenco de 20 jaraĝaj, kaj ankaŭ iomete pli aĝaj en la direkto de 30 . Mi estas nun 25, dum la IJS 26, do mi estas ie en la mezo. Mi pensas, ke tio estas bone, ĉar mi jam (espereble) pli maturas ol kiam mi estis 16-18, sed sufiĉe malseriozas por kompreni, kion volas tiu aĝkategorio. Tamen, daŭre kunigi la teamon estas malfacile. La junuloj ne tiom seriozas, ne tiom atentas pri la graveco de kelkaj temoj, ofte komencas klaĉi kaj ni devas iomete halti dum la kunsido. La pli maljunaj ne estas tiom flekseblaj, havas siajn ideojn, kaj ne tiom bone akceptas kontraŭdiron aŭ kritikon. Estas diboĉuloj kaj gufujemuloj, preskaŭ du ekstremoj. Mi ne dubas, ke niaj programoj estos tre interesaj, ke ili certe multe pli donos, ol kiom la kvalito de la loko eble forprenas. Sed ni revenu al la klaĉoj. Evidente kelkfoje mi mencias homojn, ekzemplojn por helpi la organizadon. Same, mi tre dubas, ke mia organizstilo similas al la antaŭa kunordigantino. Kiom interesa, sed sendube tre bona vorto: mi devas kunordigi ĉion, kion homoj faras, kontribuas, volas. Pro tio mi kelkfoje devas fari tre malfacilajn decidojn. Ekzemple hieraŭ. Estis granda tago. Ni havis enorman skajpkunsidon por pridiskuti unu el la plej gravajn aferojn: elektadon de la IJS-ejo. Estis du ejoj, ambaŭ taŭgaj kaj maltaŭgaj, depende de tio, kion ni pensas pri kio pleje gravas. Normale, en la ni diru oraj tempoj de IJS, ni havis la ejon kaj la kontrakton en oktobro, aliĝilon en novembro, sed certe por la IS. Mi ĝis nun dufoje akceptis iĝi kunordiganto, ambaŭ foje kiam oni bezonis savi la renkontiĝon. Do, mi ne komencis labori en bona ritmo, pli frue, laŭ la kutimoj. TEJO tre bone konas tiun senton, kiam estas paniko, kaj ne okazos la evento, se… Estis evidente, ke por parto de la teamo ne tiom gravas, aŭ ne tiom spertas pri la elektado, do ili partoprenis la kunvenon, sed dum la voĉdono sintenis. La loko kiun ni fine elektis estas en Tiszafüred, kaj ĝi estas tre proksime al la lago (2 minutojn for).

Pri kio temis la debato? Ekzemple la loko kiu malgajnis povas loĝigi plurcent homojn, sed tio ankaŭ signifas, ke ni ne estus sole, kampadejo Morotva kapablas proksimume 70 homojn. Se subite aliĝus 140 homoj, ni devus gastigi duonon 100 metrojn for en alia kampadejo. Mi rapide listos, kio ne estas bona pri la loko, kaj poste klarigos kial tamen la decido iĝis kampadejo Morotva.

Unue, se multe da homoj volos veni, ĝi ne estas sufiĉe granda. Unu el la organizantoj diris, ke la gastejestrino estas tre helpema, afabla, kaj ĝoje havus nin kiel gastojn, sed la edzo ne tiom, kaj li estas laciga, eĉ ĝena. Interreto ne tiom bonas kiel en la alia loko, kaj ne eblas duŝi la tutan tagon, nur matene kaj vespere dum tempoj difinitaj, oni devas atenti pri la troa uzado de elektraj aparatoj, supozeble la kvalito de manĝaĵo estos malpli bona ol en la alia loko, sed tio estas nur spekulado. Ĝi ne havas sian propran sonsistemon kaj projekciilon. Ili ankoraŭ ne scias kiel aspektas vegano, kaj kion ĝi manĝas. Ne estas bicikloj por lui. Do bone, tio estas longa listo, kaj vi pensas: kion ofertas la alia loko?! Kaj ĉefe: ĉu ne estas tria/kvara ebleco? Ni ne havas la lukson serĉadi pli (ni havis longan liston kun aliaj kandidatoj, sed E-evento havas sufiĉe specialajn bezonojn). Vi povas imagi, ke ni bezonis pli ol 30 minutojn por decidi pri la loko, kaj mi ankaŭ bezonis pli da tempo por digesti, kial mi tamen volas la pli malgrandan lokon.

Venu la klarigo! Jes malpli granda, sed nur la nia. Mi tre volus havi 140 partoprenantojn, sed mi vere dubas, ke tio eblas ĉi jare, en 2014 eble. Ni devas unue pruvi al la homoj nian allogon. Jam estis IJS-ejoj en la pasinteco, kie ni havis kunloĝantojn, aliajn grupojn. Laŭ mia sperto, tio simple ne estas bona ideo, mutlfoje okazis, ke oni ĝenis la renkontiĝon, venis al la programeroj, aŭ primokis E-on. Kiu volas tion? Se venos pli da homoj, estas proksime aliaj ejoj, ankaŭ pli luksaj. Pri la lokaj organizantoj: mi pensas, ke eblas havi bonan rilaton kun ili, kaj tio dependas nur de mi. Mi promesis, ke se ni elektos tiun lokon, neniu alia devos paroli/agi kun tiu malafabla viro. Estu mia zorgo. Ĉefe, ke la edzino estas la ĉefo, ne li. Mia sperto estas, ke homoj volas uzi la reton multe, se la renkontiĝo estas enua, la programoj ne tiom interesaj. Se oni ŝatas la semajnon, tiam oni eble volas kontroli la retleterojn por 5 minutojn, aŭ fakte ĝui, ke oni ne vidas komputilon por semajno. Estas nia defio organizi ion ĝuendan, allogan. Kampadejoj ne ĉiam havas 24 horan aliron al varma akva pro ŝparado. Unue: tio estas normale, due: FESTO en 2010 eĉ ne havis propran necesejon, kaj eblis duŝi nur dum horo (grupe), mem la renkontiĝo malgraŭ tio estis tre bona sperto por la partoprenantoj. La bicikloluado ne tiom gravas, ĉio estas proksime. Se ni donas ideojn por vegana menuo, tiam ili akceptos tion, ne estas problemo. Alia afero estas, ke Tiszafüred estas pli bone atingebla per trajnoj kaj busoj, estas urbeto kun pli bonaj vendejoj por memzorgantoj. Ni ne devos pagi pli pro tio, ke la homo, ĉe la ejo volas – ĉio estas en la prezo – organizi por ni. Ni havos fermeblajn ejojn por la prelegoj, kursoj kaj diskutrondoj. Se estos malbona la vetero en la alia loko eblus iri nenien / fari nenion. Pasintjare estis simila problemo: dumtage varmege, nokte sufiĉe malvarme, kaj homoj frostis, ĉar ne eblis proper fermi la ejojn. Estos trinkejo surloke, du je unu problemo malpli, la prezoj estos malpli ol en Budapeŝto, ĉar ni estos en la orienta parto de Hungario, same en la vendejoj. Tiu trinkejo en la ejo havas bonan etoson. Ĉiam estas problemo la dĵ-oj, la diskejo, ktp. dum IJS. La organizantoj ĝojus havi eventon ĉe ili, en la alia loko ni estus nur unu el inter la grupoj, se ni deziras havi iom da eĥon en la loka aŭ departamenta medio la alia kampadejestro ne tro ĝojus pri tio.

Do post monato kiel statas la aferoj? Ni havas ejon, pretan programskizon por la tuta semajno, bonegan teamon (ankaŭ tre lacan momente post la laborego), elstarajn ideojn, planojn por la duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kaj ankaŭ proprajn vesperajn kaj noktajn programojn. Aliĝilo pretiĝas, retpaĝo pretiĝas. Estas tamen interese vidi kiel la aliaj renkontiĝoj evoluas por la somero. Mi pensas, ke la danĝera ideo de SES por havi kruel-imposton povas same allogi aŭ forpeli homojn. FESTO donis amuzajn nomojn al siaj loĝeblecoj, amasluksejo estis ĝoje akceptita. Reklamo-reklamo. De ambaŭ renkontiĝoj la retpaĝoj jam pretas kaj varbas, eĉ se ne kompletas ankoraŭ, kaj ne hazarde la invito por ĉiuj aranĝoj aperis la saman tagon eĉ vizaĝlibro, same kun IJS. La konkurenco fortas kaj kreskas.

Ankaŭ la teamo de IJS forte plulaboras por la sukceso, mi estas tre kontenta pri nia laboro kaj tre fiera pri nia teamo.