Etikedoj

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Januaro jam preskaŭ finiĝis, kaj mi provos rezumi almenaŭ parton de la milojn da pensoj kiujn mi havis dum la monato, kiam mi restis en Hungario antaŭ la lasta semestro de mia universitato.

Hieraŭ mi partoprenis konferencon por virinaj asocioj en Hungario pri kiel plibonigi la vivon kaj la ekonomion en la provincaj partoj de la lando. La invito venis tra la centra retadreso de HEJ, kaj ĉar ekde pli ol jaro mi respondas, administras ĉion kio alvenas tien do mi uzis la eblecon por miaj studoj. Evidente mi ricevis multe pli de la konferenco ol atendite. La laboro de diversaj asocioj, la defioj, la solvoj, la malfacilaĵoj tre ofte similas, ne gravas pri kio precize oni laboras. Antaŭ tio, sabate HEJ-aktivuloj havis grandan kunsidon pri JER, IJS, la jarĉefkunsido kaj aliaj teĥnikaĵoj rilate al nia movado. Antaŭ tio denove aperis negativa artikolo rete sur populara retpaĝo en Hungario rilate al Esperanto. Mi jam skribis pri tio plurfoje, ke eblas fari lingvoekzamenon kaj ricevi poentojn dum la aplikoj al la universitato. Kion fari nome de HEJ? Kiel reagi al tiaj artikoloj?

Ĉio rilatas al komunikado. Al aktivula laboro. Al homoj kiuj volonte kaj diligente laboras. Al ĉiu, kiu produkteme, sindone dediĉas sian tempon al iu ajn temo.

Mi komencos per la kunsido pasintsabate. Laŭ la numeroj: pasintjare preskaŭ samtempe estis 8 homoj por organizi kaj kunlabori, ĉi jare 13 homoj, kalkulante helpon de HEA ankaŭ. La grupo pligrandiĝis. Plus 4 homoj al la kerna teamo estas bela rezulto. Pri la detaloj de la kunsido ne indas skribi, nur pri unu afero kiu ligiĝas al la gazetaro kaj negativaj artikoloj. Estis propono skribi al la persono, kiu skribis la artikolon, kaj eĉ pli laŭte oni instigas homojn skribi komentojn sub la artikolojn por montri, ke Esperanto vivas. Ĉu vi jam legis komentojn sub ajna artikolo en la reto iam ajn en via vivo? Ĉu ĝi ŝanĝis vian opinion pri temo? Mi pensas, ke ne. Eble se alia, pozitiva artikolo aperas pri la same temo tiam vi komencas cerbumi, do, ne nur negative oni povas pensi pri temo, ĉar ĉi tie estas la “alia flanko” de la historio. Bona artikolo kompreneble devus havi ambaŭ en unu, sed tamen, ne ni skribas ilin.

Do, ĝuste pro tiuj aferoj mi pensadis kaj mi pensis, ni simple bezonas pozitivajn artikolojn, kiuj montras la aktivecon de la uzantoj de Esperanto. Se estas junuloj, eĉ pli bone. Se la Esperantistoj vere ne faras ion ajn pri tio ne eblas skribi. Komentado estas malŝparado de valora tempo. Pasintjare ni vere malmulte okupiĝis pri kiel disvastigi IJS-on al la hungara publiko. Ĉi jare tamen estos la 25-a, jam havas sufiĉe grandan historion, kaj ni havas pli grandan teamon, do mi demandis ĉu iu emus okupiĝi pri tio. La rezulto estas kvaropa teamo, kiu serĉos la lokajn kaj regionajn gazetojn, retejojn, radiostaciojn, eĉ ĝeneralajn retejojn por skribi unue pri JER, kaj poste IJS estos samloke, do eble povos konstrui iomete pli fortajn rilatojn kun la gazetaro. Laŭ mi tio estas nekredebla evoluo kompare al pasinta jaro. Vere organizite, pripensite serĉi la eblecojn por pozitive aperi. Tiel eblas ŝanĝi aŭ almenaŭ influi kiel la ĝenerala publiko rigardas Esperantistojn kaj la movadon. Samtempe kun JER okazos SPAMO (organizite de UEA), kaj unu el la gvidantoj de la sesioj parolos ĝuste pri tio, kaj instruos la partoprenantojn kiel komuniki kun la gazetaroj. Mi nur povas rekomendi la partoprenon de la trejnado al aktivuloj de la junulara E-movado. UEA donas ankaŭ monan helpon al tiuj, kiuj ne povus alikaze partopreni.

Kaj nun koncize pri la konferenco hieraŭ kaj kiel tio povas rilati al la E-movado. Esence mi povas diri al vi, ke temas pri tio, ke homoj kaj organizoj ne estas sufiĉe bone konektitaj. Ili ne scias kaj konas la laboron de la aliaj organizoj. Eble ĝuste ili havas la rimedojn, solvojn, kiujn vi serĉas, sed ne trovis ĝis nun. Tiuj asocioj kunvenis, ĉar ili ĉiuj celas virinojn en Hungario, sed se ni rigardas la E-movadon, ni bezonus kunveni kiel gvidantoj de E-asocioj eŭrope aŭ monde ankaŭ. OKEJ-MEJK kaj poste TEJK havis tiun rolon, dum JER oktobre mi daŭre pensis kiom tio mankas. Du aferoj pensigis min pri tio: la aktivula diskutrondo dum JER kaj la fakto, ke TEJO petis nin plenigi KODEJO-n. Mi ŝatus vidi la rezulton de tio, se ĝi estos preta, sed mi ankoraŭ ne aŭdis pri tia ebleco, ke oni rajtas vidi la respondojn, eĉ ne aŭdis pri ĝenerala raporto iam ajn. Nun, ke mi serĉis en la reto, mi trovis, ke ie, iam ĝi ekzistis, sed la tuta laboro de TEJO estas vere malbone komunikita, kaj tio ne estas la kulpo nur de la komitatanoj. Tamen, mi anticipas la rezultojn. Mi estas pli malpli ekde jaro denove aktiva en la E-mondo kaj ne estas tute blinda. Ĉefe, ke rigardante la retpaĝon de TEJO mi rimarkis, kiom malaktivaj estas la junularaj asocioj. De kie mi scias tion? Mi alklakadis al la ligiloj de la junularaj asocioj. La ligilo de HEJ ne funkciis (ni jam petis korekti la eraron). Pluraj asocioj ne havas hejmpaĝon. Mi trovis lastfoje aktualigitan en 1999 aŭ 2003… (Intertempe HEJ aktualigas kaj funkciigas 4 malsamajn hejmpaĝojn.) Mi pensas, ke TEJO devus doni eblecon por tiuj asocioj por montri sin. Sed vidante la aĉan hejmpaĝon de TEJO mi povas kompreni, ke ili ne tuj pensas pri tio. Kiam mi vojaĝis al la geedziĝfesto de Opi kaj Paul, reen en la trajno dum ĉiuj dormis mi desegnis plenan planon por nova retpaĝo por TEJO, kiu bone servus la Landajn Sekciojn kaj la eksteran publikon. Same mi pensas pri la kalendaro. Bezonatas kalendaro kun mapo, kien eblas simple alŝuti kaj trovi renkontiĝojn, klubeventojn, semajnfinojn, aktivecon de tiuj junuloj, kiuj volas. Estas tiom da gikoj en Esperantujo, kiel tio povas esti, ke TEJO daŭre ne havas ion, kio allogas aktivulojn kaj kunlaboron de la LS-oj. Interete eblas kunlabori. Komentado apud la laborplano ne alportos novulojn, interesiĝantojn. Estas enue, kiu legas tion. Tio gravu por la estraro, la aktivuloj devas allogiĝi al projektoj. Simple ne estas praktika solvo. Do, TEJO vere bezonas reorganizi la kunvenon de aktivuloj, ĉar vidante la (mal)rezultojn de la laboro, kion ili faras mi ne vidas multe. Homoj ne scias pri la laboro de la alia, kaj malpli kaj malpli aktivulas. Vilgligado bezonatas. HEJ jam laboras. Ne, fakte HEJ ne ĉesis labori. Ni vidos kion alportos 2014. 🙂