Etikedoj

, , , , , , , , , , ,

Mia artikolo pri la ŝanĝoj en la teamo de IJS devas ankoraŭ atendi, ĉar la komenca stato de nia teamo pli ŝrinkis kaj pro novaj projektoj niaj energioj estos tute aliel uzitaj ol antaŭe planite. Pro tio mi petas plian paciencon rilate al tio. Mi mem tre volas jam rakonti kaj analizi la situacion, kiun ni ekhavis post mia dua sinsekva IJS-kunordigado.

Intertempe Massimo de TEJO-Tutmonde petis min verki artikolon (5000 literan) rilate al la hungara movado kaj kiel TEJO povus helpi nian laboron. La celo estis paroli pri “konkretaj problemoj, necesoj, kiujn la junaj hungaraj esperantistoj havas”. Mi devis proponi solvojn, kiuj estas “konkretaj kaj realigeblaj”.

Se vi legas mian blogon de longa tempo vi tre bone scias, ke mi parolas nur pri tiuspecaj aferoj: pri problemoj kaj iliaj solvoj en la Esperanto-movado. Estis amuze legi en la retletero, ke oni vere substrekis por mi, ke la proponitaj solvoj devas esti realigeblaj. Mi supozas, ke tio signifas, ke TEJO ofte ricevas tute “revajn” aŭ nerealigeblajn ideojn de sia membraro aŭ de naivaj homoj. Aŭ male, eble ili tro ofte pensas, ke bazaj aferoj, kiel propre funkcianta retpaĝo apartenas al la kategorio “nerealigebla”. Ĉiukaze estis la unua fojo, ke mi skribis ion ajn por Esperanta gazeto, ĉar ĝenerale mi tute ne ŝatas verki tekstojn, sed ĉifoje pro la nekredebla superŝutiteco de mia teamo mi akceptis la taskon. Mi ne scias kiam ĝi aperos, pri tio mi ne havas informojn.

Tion mi skribis:

“Saluton, Stela raportas, unu el inter la aktivuloj en la Hungara Esperanto-Junularo. Mi estas feliĉa, ke mi laboras en malgranda, sed forta Esperanto teamo, kie ni volonte organizas renkontiĝojn al la junuloj en kaj ekster Hungario. Mi pensas, ke ĉe ni bone funkcias la elpensado kaj realigo de aranĝoj – ekzemple nia semajnfina JER (Junulara Esperanto-Renkontiĝo) printempe, IJS (Internacia Junualara Semajno) somere, unutagaj ekskursoj kaj aktivaĵoj dum la jaro kune kun la partneradoj kun aliaj eventoj. Al ni mankas la pli vasta varbado al la eventoj enlande kaj internacie. Ni havas la kutimajn kanalojn de informado, kiel niajn retpaĝojn, retlistojn kaj leterojn, krome vizaĝlibron kaj pepejon. Tamen, la novuloj ne trovas nin tiom bone aŭ rapide. Ankaŭ tio malfaciligas nian laboron, ke malgraŭ tio, ke en Hungario multe da homoj lernas Esperanton, tio ne estas por plezuro aŭ honesta interesiĝo pri la lingvo, sed daŭre pro la reguloj de la hungara ŝtato rilate al diplomoj. Por ricevi la oficialan paperon pri la finstudado oni devas havi lingvoekzamenon el ajna vivanta lingvo. Por multaj homoj tiu estas la facile lernebla Esperanto. Do, estas defio prezenti la uzeblecon de la lingvo post la pasado de deviga ekzameno.

Mi pensas, ke se forta TEJO kun la nova retpaĝo povas montri la internacian interesiĝon kaj kunlaboradon de junuloj tra la mondo, tio povas esti unu el la solvoj al nia problemo en Hungario. Mi supozas, ke multaj krom ni en HEJ jam tre atendas la renovigon de la centra hejmpaĝo kaj havas grandan esperon rilate al la informoj kaj uzado de ĝi. HEJ povas oferti bonkvalitajn renkontiĝojn kaj trejnadon por tiuj, kiuj interesiĝas pri organizado ambaŭ praktike kaj teorie, TEJO povus helpi disvastigi la rezultojn de la Landaj Sekcioj. Ni estas bonŝancaj, ke ni povas funkciigi plurajn retpaĝojn por niaj eventoj aparte kaj dulingve de HEJ, sed tio estas vere multe da laboro kaj tempo por ni. La centra retpaĝo de la monda junularo povus havi la eblecon oferti lokon por tiuj LS-oj, kiuj ne havas propran retpaĝon. Tio estas realigebla kiel profiloj por la LS-oj kun almenaŭ bazaj informoj por tiuj lokaj junuloj, kiuj ŝatus trovi aktivulojn en siaj landoj. Ne nur pro tio, sed ankaŭ pro propra informado estus oportune, se TEJO pli hastus aperigi ĝustatempe KODEJO-n por ke la LS-oj bone konu la defiojn kaj komunikilojn de aliaj LS-oj. Krome, mi esperas, ke realiĝos plena kalendaro nur por junularaj eventoj por ke homoj vidu, kie ili povas uzi Esperanton. Ekzemple se TEJO decidas subteni kaj disvastigi la projekton de esperant.io, tiam sur mapo bone videblus la renkontiĝoj plej proksime al vi.

Rilate al renkontiĝoj: se TEJO instigu la organizadon de malgrandaj eventoj, unutagaj projektoj en siaj LS-oj. Mi pensas pri tio, ke ekzemple ekzistas la tiel nomata Eŭropa Tago de Najbaroj. Rilate al la disvastigo de Esperanto kaj informado pri la internaciaj kunlaboradoj oni povus okazigi najbarajn renkontiĝojn en ĉiuj partoj de la mondo dum tiu tago. En Hungario tio povus esti renkontiĝo ĉe la landlimo kun la slovakoj aŭ aŭstroj, en pli grandaj landoj renkontiĝo de proksimaj Esperanto kluboj de diversaj urboj. Tio povus esti pozitiva mesaĝo de la uzeblo de la lingvo. Ĝenerale TEJO devus instigi la okazigon de eventoj, kaj malgraŭ tio, ke ekzistas helpilo (fakte, tio estas nur listo de taskoj, ne vera priskribo de ili) por grand(eg)aj eventoj, tio estas vere la escepto, ke junuloj organizas por multe da homoj kaj dum longa tempo. Ĝuste pro tio pli bone estas instigi malgrandajn okazaĵojn, kiuj ne bezonas multe da sperto kaj tempo. Helpilo por tiaj programoj por organizado kaj disvastigo plene bonvenas.

Se TEJO volus havi oftan novan enhavon por la retpaĝo, estas facile peti homojn/organizojn por skribi nur inter du kaj dek frazojn pri siaj aktivaĵoj (mencii urbon kaj landon) por konigi kun la homoj en la mondo pri klubvesperoj, vizito de eksterlandano, ekskursoj, kunsidoj, organizado de eventoj. Tio montrus, ke ne nur tion indas raporti se okazas unusemajna grandskala evento, sed ankaŭ pri la ĉiutaga uzado de Esperanto. Tio prezentus multe pli bone la vivadon de la lingvo, kies pinto estas la kongresoj. Rilatas al tio, ke la malrapide revivanta Pasporta Servo estas pretigata teĥnike, kaj bezonatos helpo disvastigi ĝin denove inter la junuloj. La nunaj gastigantoj estas plej multnombre maljunuloj. Estas multe pli alloge gasti ĉe junuloj, sed por tio ili devas scii pri la ekzisto de PS. Tiu laboro jam nun povus komenciĝi per preparado de la historio de PS por regajni ĝian antaŭan rolon kiel unu el la bazaj servoj de TEJO. Ankaŭ la malriĉaj hungaroj bone profitus de la gastiga servo en Esperantio. Se ĝi refunkcios, ĝi estos bona varbilo por Esperanto.

Konklude mi vidas la rolon de TEJO en la LS-oj, kiel helpon por fortigi la movadon en la diversaj landoj donante konsilojn, helpante disvastigon de aranĝoj, sekurado de bone funkcianta retpaĝo, kies informriĉeco helpas la interesiĝantojn de la ekstera mondo kaj aktivulojn en la asocioj.”

Tempo por la demando: